Decyzja zezwalająca na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi - Pobierz wniosek

 

UWAGA

Wniosek należy złożyć na minimum 14 dni przed planowanym terminem prowadzenia prac łącznie z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym liniowego urządzenia obcego, jeżeli roboty będą wiązały się z ich umieszczeniem.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Szczegółowy plan sytuacyjny (mapy w skali 1:1000 lub 1:500) z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego lub z zaznaczeniem powierzchni poza pasem drogowym.
 • Plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 • Kopia decyzji ZDP Płock zezwalającej na lokalizację obiektu budowlanego/urządzenia obcego/reklamy/lokalizację przebudowę zjazdu w pasie drogowym.
 • Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy/robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ administracji architektoniczne–budowlanej lub oświadczenie o ich posiadaniu bądź też oświadczenie o wykonaniu inwestycji w oparciu o przepisy szczególne.
 • Informacja o sposobie zabezpieczenia robót - jeśli prowadzone roboty nie będą miały wpływu na ruch drogowy, nie będą ograniczały widoczności na drodze oraz nie będą powodować wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 • Kopia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
 • Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót,
 • W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej. 2)

OPŁATY:

 1. Za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 lub pkt 4 oraz ust. 4 ustawy o drogach publicznych oraz Uchwały nr 380/XL/2022 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 października 2022 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł, a obowiązek jej zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2142 z późn. zm.) na konto Starostwa Powiatowego w Płocku: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880.
 3. Na podstawie cz. III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione z opłaty skarbowej są zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

ZNAK SPRAWY: ZDP.T.433/.../...
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna.
GODZINY PRACY Zarządu Dróg Powiatowych: poniedziałek - piątek 7:30-15:30.

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

Piętro I

tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Godziny pracy: od 7:30 do 15:30

Baza nr1 w Sikorzu

Sikórz 72, 09-411 Biała

Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr2 w Bodzanowie

Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów

Kierownik: Mariusz Woźniak
tel. 24 260 70 61

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr3 w Gąbinie

Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin

Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Sprawdź politykę plików cookies.