Korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest Powiat Płocki - Pobierz wniosek

Załącznik nr 1 do wniosku o uzgodnienie zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych - Pobierz załącznik

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z dnia 2011 roku  Nr 5 poz. 13 z późniejszymi zmianami),
 • Uchwała Nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich,
 • Uchwała Nr 180/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Płocki.
 • Uchwała Nr 358/XXXV/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 05 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich z późniejszymi zmianami.
 • Uchwała Nr 83/VIII/2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich z późniejszymi zmianami.
 • Uchwała Nr 126/XIII/2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia  24 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich z późniejszymi zmianami.
 • Uchwała Nr 226/XXII/2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 22 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • Uchwała Nr 346/XXXVI/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • Uchwała Nr 61/VII/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • Uchwała Nr 75/VIII/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem luba zarządzającym jest Powiat Płocki
 • Uchwała Nr 86/IX/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • Uchwała Nr 124/XIII/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 18 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • Uchwała Nr 158/XV/2020 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • Uchwała Nr 188/XIX/2020 Rady Powiatu w Płocku z dnia 04 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • Uchwała Nr 223/XXV/2021 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • Uchwała Nr 418/XLV/2023 Rady Powiatu w Płocku z dnia 22 marca 2023 roku zmieniająca uchwałę nr 233/XXV/2021 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
 • Uchwała Nr 478/LIII/2023 Rady Powiatu w Płocku z dnia 20 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o uzgodnienie zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Płocki,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki i godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach (zgodny z rozporządzeniem Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie rozkładów jazdy Dz. U. z 2012 roku nr 0 poz. 451),
 • załącznik nr 1 do wniosku o uzgodnienie zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Płocki - wypełniony na podstawie załącznika Nr 2 do uchwały Nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Opłaty:

Zgodnie z Uchwałą Nr 75/VIII/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 czerwca 2019 roku ,,w sprawie zmiany uchwały nr 180/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Płocki”, zatrzymanie środków transportu dla wsiadania i wysiadania pasażerów bez prawa postoju jest nieodpłatne.

ZNAK SPRAWY: ZDP.T.442/.../...
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zawarcie umowy uwzględniającej zasady i warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Płocki.
GODZINY PRACY Zarządu Dróg Powiatowych: poniedziałek - piątek 7:30-15:30.

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

Piętro I

tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Godziny pracy: od 7:30 do 15:30

Baza nr1 w Sikorzu

Sikórz 72, 09-411 Biała

Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr2 w Bodzanowie

Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów

Kierownik: Mariusz Woźniak
tel. 24 260 70 61

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr3 w Gąbinie

Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin

Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Sprawdź politykę plików cookies.