=

 

ogółem - 722,741 km

w tym:

  • drogi twarde - 651,102 km
  • drogi nieutwardzone - 71,639 km
Baza nr 1 w Sikorzu

Gmina Bielsk - obszar wiejski
Nr drogiPrzebiegDługość (km)
2910W Bronowo-Zalesie – Ciachcin 2,386
2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin 11,663
2912W Bielsk – Smolino 4,773
2913W Jaroszewo Biskupie – Brzechowo 0,318
2920W Opatówiec – Zagroba 0,504
2921W Smolino – Psary 2,741
2995W Giżyno – Tłubice – Słupia 4,725
2997W Dębsk – Giżyno 3,585
3704W PKP Gozdowo – Proboszczewice 0,515
3759W Szumanie – Bielsk 4,596
3769W Kuskowo – Jączewo 1,641
5201W Płock – Zągoty – Bonisław 8,088
RAZEM   45,535
 
Gmina Brudzeń Duży - obszar wiejski
Nr drogiPrzebiegDługość (km)
2903W Brudzeń Duży – Karwosieki – Nowe Proboszczewice 8,786
2904W Brudzeń Duży – gr woj. – (Kamienica) 6,648
2905W Siecień – Strupczewo 8,239
2906W Rembielin – Myśliborzyce 2,515
2999W Sikórz – Mochowo 5,290
6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – gr. miasta – (Płock) 2,581
6916W Bądkowo Kościelne – Bądkowo-Rochny – Łukoszyn 6,790
RAZEM   40,849
 
Gmina Drobin - obszar wiejski
Nr drogiPrzebiegDługość (km)
2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin 6,238
2913W Jaroszewo Biskupie – Brzechowo 6,113
2914W Kłaki – Staroźreby 5,685
2917W Rogotwórsk – Bromierzyk 2,030
2921W Smolino – Psary 3,484
2994W Drobin – Koziebrody – Pijawnia 1,954
2996W Mogielnica – Brzechowo 4,993
2998W Drobin – Gralewo – Mystkowo 1,840
3759W Szumanie – Bielsk 3,010
6914W Drobin – Lelice 7,497
RAZEM   42,844
 
Gmina Drobin - obszar miejski
Nr drogiPrzebiegDługość (km)
2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin 1,048
2994W Drobin – Koziebrody – Pijawnia 1,455
2998W Drobin – Gralewo – Mystkowo 1,327
6914W Drobin – Lelice 1,460
RAZEM   5,290
 
Gmina Stara Biała – obszar wiejski
Nr drogiPrzebiegDługość (km)
2903W Brudzeń Duży – Karwosieki – Nowe Proboszczewice 4,400
2907W Wyszyna – Ulaszewo 2,705
2908W Srebrna – Draganie 6,805
2909W Nowe Trzepowo – Bronowo-Zalesie 1,800
2910W Bronowo-Zalesie – Ciachcin 1,060
2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice 5,579
3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice 2,058
5201W Płock – Zągoty – Bonisław 4,673
5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice 9,271
6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – gr. miasta – (Płock) 7,364
RAZEM   45,715
 
Gmina Radzanowo – obszar wiejski
Nr drogiPrzebiegDługość (km)
2901W Rogozino – Imielnica 1,766
2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby 9,929
2929W Radzanowo – Woźniki 4,238
2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo 9,777
2936W Rogozino – Dźwierzno 3,434
2937W Stróżewko – Rogozino 2,103
2938W Boryszewo – Stróżewko 1,450
2939W Rogozino – Białkowo - Szczytno 6,414
2940W Słupno – Miszewko – Białkowo 0,893
2942W Radzanowo – Szczytno – Mijakowo 4,062
2943W Radzanowo – Święcieniec 3,208
2944W Radzanowo – Bodzanów 5,697
5202W Płock (Trzepowo) – Dźwierzno 3,691
5203W Płock (Trzepowo) – Boryszewo 2,289
RAZEM   58,951

Baza nr 2 w Bodzanowie

Kierownik Mariusz Woźniak tel. 24 260 70 61 ; 501 789 323 Obejmuje gminy i drogi:  

Gmina Bodzanów – obszar wiejski
Nr drogiPrzebiegDługość (km)
2941W  Miszewko - Pepłowo - Cieśle  9,504
2944W  Radzanowo – Bodzanów 5,133
2945W  Święcieniec – Kanigowo 3,610
2946W  Golanki Dolne – Leksyn 3,598
2947W  Leksyn – Mąkolin 2,640
2948W  Dzierżanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo 7,082
2952W  Wilczkowo - Bodzanów - Słupno 12,901
2955W  Bodzanów - Wilkanowo 3,644
2956W Bodzanów - Kępa Polska 9,321
2957W  Krawieczyn – Małoszewo 1,75
2958W  Słupno - Pepłowo 0,814
2960W  Mała Wieś – Niździn – Cieśle 2,930

2963W

 Kępa Polska – Podgórze - Rakowo - Wyszogród

0,586

3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów 3,059
6917W Turowo - Bodzanów 2,557
RAZEM   69,129
 
Gmina Bodzanów – obszar miejski
Nr drogiPrzebiegDługość (km)
2944W  Radzanowo - Bodzanów  1,179
2952W  Wilczkowo - Bodzanów - Słupno 2,105
2956W  Bodzanów - Kępa Polska 0,114
3059W  Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów 1,275
6917W  Turowo - Bodzanów 1,845
RAZEM   6,518
 
Gmina Bulkowo – obszar wiejski
Nr drogiPrzebiegDługość (km)
2924W  Bulkowo – Góra  4,81
2925W  Piączyn – Włóki 3,447
2927W  Staroźreby – Łubki 3,284
2932W  Blichowo – Łubki – Nadułki 8,291
2933W  Nadułki – Daniszewo – Włóki 4,337
2934W  od drogi (Kucice – Bodzanów) – Daniszewo 4,779
2935W  Rogozino – Blichowo – Bulkowo 12,34
2946W  Golanki Dolne – Leksyn 0,652
2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo 2,01
2949W  Bulkowo – Osiek – Krubice 5,822
2951W  Bulkowo – Kobylniki 3,845
3059W  Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów 9,198
6917W  Turowo – Bodzanów 2,091
RAZEM   64,906
 
Gmina Mała Wieś - obszar wiejski
Nr drogiPrzebiegDługość (km)
2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo 3,530
2951W Bulkowo – Kobylniki 5,770
2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno 6,414
2953W Mała Wieś – Główczyn 6,630
2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953W) – Gródkowo 4,449
2955W Bodzanów – Wilkanowo 4,156
2960W Mała Wieś – Niździn – Cieśle 4,936
2962W Niździn – Gałki – Chylin 4,951
2963W Kępa Polska – Podgórze – Rakowo – Wyszogród 6,220
2965W Węgrzynowo – Podgórze 5,811
2966W Mała Wieś – Orszymowo 3,861
2968W Rębowo – Orszymowo 1,046
RAZEM   57,774
 
Gmina Słupno – obszar wiejski
Nr drogiPrzebiegDługość (km)
2901W Rogozino – Imielnica 2,843
2940W Słupno – Białkowo 4,805
2941W Miszewko – Pepłowo – Cieśle 4,816
2942W Radzanowo – Szczytno – Mijakowo 1,100
2943W Radzanowo – Święcieniec 2,617
2945W Święcieniec – Kanigowo 0,305
2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno 1,749
2958W Słupno – Pepłowo 5,231
2959W Słupno – Wykowo 2,780
RAZEM   26,246
 
Gmina Staroźreby – obszar wiejski
Nr drogiPrzebiegDługość (km)
2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin 5,007
2914W Kłaki – Staroźreby 4,763
2916W Przedbórz – Worowice Wyroby – do drogi 567 2,388
2917W Rogotwórsk – Bromierzyk 2,535
2919W Sędek – Staroźreby 3,333
2920W Opatówiec – Zagroba 3,608
2923W od drogi nr 567 – Worowice Wyroby – Zdziar Wielki – Rogowo – Falęcin 9,389
2924W Bulkowo – Góra 6,597
2925W Piączyn – Włóki 1,290
2926W Ostrzykowo – Nowa Wieś 6,332
2927W Staroźreby – Łubki 3,842
2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby 4,620
6912W Góra – Dobrsk - Gralewo 2,461
RAZEM   56,165
 
Wyszogród - obszar miejski
Nr drogiPrzebiegDługość (km)
2963W Kępa Polska – Podgórze – Rakowo - Wyszogród 1,38
RAZEM   1,38
 
Gmina: Wyszogród - obszar wiejski
Nr drogiPrzebiegDługość (km)
2951W Bulkowo – Kobylniki  1,879
2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno 2,846
2954W Wilkanowo – Gródkowo 1,38
2963W Kępa Polska – Podgórze – Rakowo – Wyszogród 8,417
2967W Rębowo – Ciućkowo 4,523
2968W Rębowo – Orszymowo 2,749
2991W Kobylniki – Garwolewo – Czerwińsk 1,852
2992W Chmielewo – Bolino – Garwolewo 2,023
RAZEM  

25,669

Baza nr 3 w Gąbinie

Kierownik Tomasz Wasilewski tel. 24 277 11 10 ; 505 122 561 Obejmuje gminy i drogi:  

Gmina Gąbin - obszar miejski
Nr drogiPrzebiegDługość (km)
1453W Reszki – Gąbin 0,288
2983W Gąbin – Wymyśle Polskie 2,081
2986W Gąbin – Strzemeszno 1,277
2987W Gąbin – Lipińskie 3,064
6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek do drogi 583 3,172
RAZEM   9,882
 
Gmina Gąbin - obszar wiejski
Nr drogiPrzebiegDługość (km)
1453W Reszki – Gąbin 3,225
1456W od drogi nr 583 Lwówek – Konstantynów do drogi nr 577 0,235
1457W od drogi nr 573 Suserz – Rybie – Nowy Kamień 0,635
2975W Dobrzyków – Zaździerz 3,850
2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń 1,324
2979W Borki – Troszyn Polski 4,393
2980W Nowosiadło – Troszyn Polski 1,620
2983W Gąbin – Wymyśle Polskie 4,999
2984W Grabie Polskie – Borki 4,221
2985W droga przez wieś Czermno 0,857
2986W Gąbin – Strzemeszno 4,811
2987W Gąbin – Lipińskie 1,934
2988W Nowy Kamień – Guzew 3,337
2989W Topólno – Lipińskie 3,955
5206W Płock – Dobrzyków 3,261
6906W Czermno – (gr. powiatu) – Stary Barcik 2,950
6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek do drogi 583 3,846
6909W Nowy Kamień – Lwówek do drogi 583 2,125
RAZEM   51,578
 
Gmina Łąck - obszar wiejski
Nr drogiPrzebiegDługość (km)
1451W Szczawin Kościelny – Smolenta – Korzeń 4,722
1452W Gostynin – Zwoleń – Korzeń – do drogi 577 9,534
2902W Łąck – stacja kolejowa Łąck 1,124
2974W Soczewka – Łąck 5,274
2975W Dobrzyków – Zaździerz 0,75
2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń 8,704
2977W Łąck – Władysławów 4,061
2978W Wola Łącka – Korzeń 4,059
6903W Zaździerz – Płock 2,630
6904W Podgórze – Płock 0,110
6908W Grabina – Kolonia Grabina – Płock do drogi nr 60 3,501
RAZEM   44,469
 
Gmina Nowy Duninów - obszar wiejski
Nr drogiPrzebiegDługość (km)
1450W Gostynin – Lipianki 1,320
2970W Nowy Duninów – Grodziska - granica województwa 5,813
2971W Nowy Duninów – Kobyle Błoto – granica województwa – (Kociołek) 9,829
2972W Duninów Duży – Lipianki 9,213
2973W Popłacin – Soczewka 4,650
2974W Soczewka – Łąck 4,978
RAZEM   35,803
 
Gmina Słubice - obszar wiejski
Nr drogiPrzebiegDługość (km)
1454W Droga nr 577 Sanniki – Grabowiec – Słubice 2,764
1455W Od drogi 577 Czyżew – Nowe Budy 1,905
1458W Sanniki – Jamno – Iłów 3,053
1459W Wólka – Studzieniec 1,324
2980W Nowosiadło – Troszyn Polski 4,906
2981W Nowosiadło – Wiączemin Polski 2,373
2982W Słubice – Piotrkówek 4,145
2983W Gąbin – Wymyśle Polskie 0,485
6915W Wymyśle Polskie – Nowosiadło – Piotrkówek – Iłów 13,05
RAZEM  

34,005

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

Piętro I

tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Godziny pracy: od 7:30 do 15:30

Baza nr1 w Sikorzu

Sikórz 72, 09-411 Biała

Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr2 w Bodzanowie

Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów

Kierownik: Mariusz Woźniak
tel. 24 260 70 61

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr3 w Gąbinie

Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin

Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Sprawdź politykę plików cookies.