Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku - monitoring wizyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informuję że:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, ul. Bielska 57a, 09-400 Płock.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane rejestrowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 222 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), art. 4b ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Obszar monitorowany obejmuje tereny wokół Bazy nr 1 oraz Bazy nr 2. Na terenie Bazy Nr 1 w Sikorzu rozmieszczonych jest 5 kamer monitorujących teren obiektu. Jedna z kamer skierowana jest na wjazd z drogi wojewódzkiej nr 559 na teren bazy, druga skierowana jest na wyjazd z terenu bazy, trzecia i czwarta kamera umieszczona jest na budynku garażowym po lewej stronie placu, jedna z nich ma zasięg na prawą część a druga na lewą cześć placu manewrowego. Piąta kamera umieszczona jest na budynku biurowym i swoim zasięgiem obejmuje wejście do obiektu biurowego. Na terenie Bazy nr 2 w Bodzanowie z siedzibą w Chodkowie rozmieszczonych jest 8 kamer, które skierowane są na parking strzeżony, na bramę wjazdową oraz na plac przed budynkiem.
 6. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu bez rejestracji dźwięku.
 7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 14 dni - Baza nr 1 w Sikorzu oraz 50 dni – Baza nr 2 w Bodzanowie, a następnie są nadpisywane.
 8. Prawa osób objętych monitoringiem obejmują m.in.:
  1. prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;
  2. prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach
  3. prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
  4. prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
  5. prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
  6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

Piętro I

tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Godziny pracy: od 7:30 do 15:30

Baza nr1 w Sikorzu

Sikórz 72, 09-411 Biała

Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr2 w Bodzanowie

Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów

Kierownik: Mariusz Woźniak
tel. 24 260 70 61

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr3 w Gąbinie

Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin

Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Sprawdź politykę plików cookies.