Usuwanie drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych - Pobierz wniosek

 

  1. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., nr 151, poz. 1220 z późn. zmianami).
  2. uchwała nr 74/2006 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie określenia procedury postępowania, dotyczącej gospodarowania drewnem uzyskanym z usuwanych drzew przydrożnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.

Wydanie zezwolenia, może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Usunięciu podlegają głównie drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych i zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w związku z przebudową dróg.

Po złożeniu kompletnego wniosku, wszczynane jest postępowanie administracyjne, w trakcie którego przeprowadzane są oględziny, mające na celu zweryfikowanie, czy rzeczywiście zachodzi konieczność usunięcia wnioskowanych drzew. W trakcie oględzin spisywany jest protokół, a następnie zostaje skierowany wniosek do właściwego Wójta lub Burmistrza w celu uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie wnioskowanych drzew.

Organ decyzję wydaje po przeprowadzeniu w terenie wizji lokalnej z udziałem przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku.

Wycinka drzew/krzewów może nastąpić wyłącznie po terminie, w którym decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów stała się ostateczna. Po uprawomocnieniu się przedmiotowej decyzji zostaje spisana umowa pomiędzy Powiatem Płockim – Zarządem Dróg Powiatowym a Wykonawcą, na mocy której Wykonawca usuwa przedmiotowe drzewa.

Zasady wykonywania robót objętych umową dotyczącą usunięcia drzew z pasa drogowego drogi powiatowej reguluje załącznik do umowy

Specyfikacja Techniczna - Pobierz wzór

 

ZNAK SPRAWY: ZDP.T.4003/.../...
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Umowa
GODZINY PRACY Zarządu Dróg Powiatowych: poniedziałek - piątek 7:30-15:30.

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

Piętro I

tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Godziny pracy: od 7:30 do 15:30

Baza nr1 w Sikorzu

Sikórz 72, 09-411 Biała

Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr2 w Bodzanowie

Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów

Kierownik: Mariusz Woźniak
tel. 24 260 70 61

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr3 w Gąbinie

Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin

Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Sprawdź politykę plików cookies.