INFORMACJA

DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023 NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO

Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Płockiego w sezonie zimowym 2022/2023 kieruje Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku.

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Sieć dróg powiatowych, których łączna długość wynosi 722,7 km, została podzielona na trzy standardy zimowego utrzymania

     standard czwarty 294,4 km
     standard piąty         298,7 km
     standard szósty   93,0 km

Drogi nie zaliczone do żadnego z tych standardów zakwalifikowane zostały do siódmej grupy
w ilości 36,6 km objęte są odśnieżaniem interwencyjnym po zakończeniu prac na drogach
o wyższym standardzie.

Odśnieżanie dróg wykonywane będzie przy użyciu pługów lekkich i średnich.

Ilości i rodzaje pługów będą dostosowane do warunków atmosferycznych.

W przypadku potrzeby, użyte będą ładowarki i równiarki.

Uszorstnianie nawierzchni będzie wykonywane przy użyciu piaskarek w miejscach wyznaczonych na łącznej długości ok. 190,5 km, według zasad określonych w czwartym standardzie.

Uszorstnianie nawierzchni polega na posypywaniu mieszanką piaskowo-solną miejsc wyznaczonych tj. decydujących o możliwościach ruchu.

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USZORSTNIANIA NAWIERZCHNI
NA DROGACH POWIATOWYCH W OKRESIE ZIMOWYM

l.p.

Standard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu Dopuszczalne odstępstwa od standardu
Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia występowania zjawisk
1 IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu

- luźny                    - 8 godz.

- zajeżdżony            - występuje

- języki śnieżne       - występują

- zaspy                   - do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych

- gołoledź        - do 8 godz.

- śliskość pośniegowa  
                       - 10 godz.

- lodowica        - 8 godz.

2 V

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu w wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu

- luźny                    - 16 godz.

- zajeżdżony            - występuje

- nabój śnieżny        - występuje

- zaspy                   - występują

                              do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych

- gołoledź        - do 8 godz.

- śliskość pośniegowa może występować

3 VI

Jezdnia zaśnieżona

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb

Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi

- luźny                    - występuje

- zajeżdżony            - występuje

- nabój śnieżny        - występuje

- zaspy                   - występują

                              do 48 godz.

W miejscach wyznaczonych

- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu    - 2 godz.

4 VII grupa Odśnieżanie interwencyjne po zakończeniu prac na drogach o wyższym standardzie.

ILOŚĆ DRÓG POWIATOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA
W SEZONIE 2022/2023 W POSZCZEGÓLNYCH BAZACH:

Standard Baza nr 1 w Sikorzu
Gmina: Stara Biała, Brudzeń, Bielsk, Radzanowo, Drobin
Baza nr 2 w Bodzanowie
Gmina: Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Bulkowo, Staroźreby.
Baz nr 3 w Gąbinie
Gmina: Nowy Duninów, Łąck, Gąbin, Słubice.

Odśnieżanie

[km]

Uszorstnianie

[km]

Odśnieżanie

[km]

Uszorstnianie

[km]

Odśnieżanie

[km]

Uszorstnianie

[km]

IV 113,701 57,724 118,030 53,316 62,624 20,854
V 90,954 13,289 140,476 22,762 67,302 19,073
VI 21,664 0,000 41,833 2,801 29,491 1,650
VII grupa 16,711 0,000 3,635 0,000 16,210 0,000
Razem 243,030 70,013 303,974 78,879 175,627 41,577

informacja ZUD 2022 2023 na stronę mapa ZUD 2022 2023 

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

Piętro I

tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Godziny pracy: od 7:30 do 15:30

Baza nr1 w Sikorzu

Sikórz 72, 09-411 Biała

Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr2 w Bodzanowie

Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów

Kierownik: Mariusz Woźniak
tel. 24 260 70 61

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr3 w Gąbinie

Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin

Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Sprawdź politykę plików cookies.