INFORMACJA

DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022 NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO

Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Płockiego w sezonie zimowym 2021/2022 kieruje Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku.

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Sieć dróg powiatowych, których łączna długość wynosi 722,7 km, została podzielona na trzy standardy zimowego utrzymania

  • standard czwarty

294,4 km

  • standard piąty

298,7 km

  • standard szósty

93,0 km

Drogi nie zaliczone do żadnego z tych standardów zakwalifikowane zostały do siódmej grupy
w ilości
36,6 km objęte są odśnieżaniem interwencyjnym po zakończeniu prac na drogach
o wyższym standardzie.

Odśnieżanie dróg wykonywane będzie przy użyciu pługów lekkich, średnich i ciężkich.

Ilości i rodzaje pługów będą dostosowane do warunków atmosferycznych.

W przypadku potrzeby, użyte będą ładowarki i równiarki.

Uszorstnianie nawierzchni będzie wykonywane przy użyciu piaskarek w miejscach wyznaczonych na łącznej długości ok. 190,5 km, według zasad określonych w czwartym standardzie.

Uszorstnianie nawierzchni polega na posypywaniu mieszanką piaskowo-solną miejsc wyznaczonych
tj. decydujących o możliwościach ruchu.

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USZORSTNIANIA NAWIERZCHNI
NA DROGACH POWIATOWYCH W OKRESIE ZIMOWYM

l.p.

Standard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia występowania zjawisk

1

IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu

- luźny - 8 godz.

- zajeżdżony - występuje

- języki śnieżne - występują

- zaspy - do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych

- gołoledź - do 8 godz.

- pośniegowa - 10 godz.

- lodowica - 8 godz.

2

V

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu w wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu

- luźny - 16 godz.

- zajeżdżony - występuje

- nabój śnieżny - występuje

- zaspy - występują

do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych

- gołoledź - do 8 godz.

- śliskość pośniegowa może występować

3

VI

Jezdnia zaśnieżona

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb

Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi

- luźny - występuje

- zajeżdżony - występuje

- nabój śnieżny - występuje

- zaspy - występują

do 48 godz.

W miejscach wyznaczonych

- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz.

4

VII grupa

Odśnieżanie interwencyjne po zakończeniu prac na drogach o wyższym standardzie.

   

ILOŚĆ DRÓG POWIATOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA
W SEZONIE 2021/2022 W POSZCZEGÓLNYCH BAZACH:

Standard

Baza nr 1 w Sikorzu
Gmina: Stara Biała, Brudzeń, Bielsk, Radzanowo, Drobin

Baza nr 2 w Bodzanowie
Gmina: Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Bulkowo, Staroźreby.

Baz nr 3 w Gąbinie
Gmina: Nowy Duninów, Łąck, Gąbin, Słubice.

Odśnieżanie

[km]

Uszorstnianie

[km]

Odśnieżanie

[km]

Uszorstnianie

[km]

Odśnieżanie

[km]

Uszorstnianie

[km]

IV

113,701

57,724

118,030

53,316

62,624

20,854

V

90,954

13,289

140,476

22,762

67,302

19,073

VI

21,664

0,000

41,833

2,801

29,491

1,650

VII grupa

16,711

0,000

3,635

0,000

16,210

0,000

Razem

243,030

70,013

303,974

78,879

175,627

41,577

siec drog

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

Piętro I

tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Godziny pracy: od 7:30 do 15:30

Baza nr1 w Sikorzu

Sikórz 72, 09-411 Biała

Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr2 w Bodzanowie

Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów

Kierownik: Ryszard Kuliński
tel. 24 260 70 61

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr3 w Gąbinie

Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin

Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Sprawdź politykę plików cookies.