Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi.

Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego - Pobierz wniosek

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Szczegółowy plan sytuacyjny (mapy w skali 1:1000 lub 1:500) z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów zajętej powierzchni pasa drogowego.
  • Plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
  • Informacja o sposobie zabezpieczenia robót - jeśli prowadzone roboty nie będą miały wpływu na ruch drogowy, nie będą ograniczały widoczności na drodze oraz nie będą powodować wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
  • Schemat organizacji ruchu.
  • W przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł 2)

OPŁATY:

  1. Za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 lub pkt 4 oraz ust. 4 ustawy o drogach publicznych oraz Uchwały nr 136/XIV/2020 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  dróg powiatowych.
  2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł i wpłaca się ją z chwilą złożenia wniosku,  zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie  skarbowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1282 z późn. zm.) na konto Starostwa  Powiatowego w Płocku: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880.
  3. Na podstawie cz. III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione z opłaty skarbowej są zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

ZNAK SPRAWY: ZDP.T.433/.../...
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna.
GODZINY PRACY Zarządu Dróg Powiatowych: poniedziałek - piątek 7:30-15:30.

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

Piętro I

tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Godziny pracy: od 7:30 do 15:30

Baza nr1 w Sikorzu

Sikórz 72, 09-411 Biała

Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr2 w Bodzanowie

Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów

Kierownik: Ryszard Kuliński
tel. 24 260 70 61

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr3 w Gąbinie

Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin

Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Sprawdź politykę plików cookies.