Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii I - Pobierz wniosek

Podstawa prawna:

 • Prawo o ruchu drogowym – art. 64a ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 110),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 roku, poz. 366),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r., w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 2012 roku, poz. 629),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r., w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 764),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2022 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego,
 • załącznik do wniosku - dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty:

 1. Opłatę za wydanie zezwolenia należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Płocku: Bank Spółdzielczy Mazowsze Oddział w Płocku nr konta 84 9042 0003 0000 1502 2000 0060. Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii. Za wydanie zezwolenia w kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego stawki opłat wynoszą:
  1. 50,00zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
  2. 100,00zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  3. 200,00zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł i wpłaca się ją z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na konto Starostwa Powiatowego w Płocku: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880.

ZNAK SPRAWY: ZDP.T.444/.../...
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna.
GODZINY PRACY Zarządu Dróg Powiatowych: poniedziałek - piątek 7:30-15:30.

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

Piętro I

tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Godziny pracy: od 7:30 do 15:30

Baza nr1 w Sikorzu

Sikórz 72, 09-411 Biała

Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr2 w Bodzanowie

Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów

Kierownik: Ryszard Kuliński
tel. 24 260 70 61

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr3 w Gąbinie

Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin

Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Sprawdź politykę plików cookies.