INFORMACJA

DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO

Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Płockiego w sezonie zimowym 2014/2015 kieruje Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku.

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Sieć dróg powiatowych, których łączna długość wynosi 722,7 km, została podzielona na trzy standardy zimowego utrzymania

−     standard czwarty

294,4 km

−     standard piąty      

294,3 km

−     standard szósty   

95,9 km

Drogi nie zaliczone do żadnego z tych standardów zakwalifikowane zostały do siódmej grupy
w ilości 38,1 km objęte są odśnieżaniem interwencyjnym po zakończeniu prac na drogach
o wyższym standardzie.

Odśnieżanie dróg wykonywane będzie przy użyciu pługów lekkich, średnich i ciężkich.

Ilości i rodzaje pługów będą dostosowane do warunków atmosferycznych.

W przypadku potrzeby, użyte będą ładowarki i równiarki.

Uszorstnianie nawierzchni będzie wykonywane przy użyciu piaskarek w miejscach wyznaczonych na łącznej długości 127 km, według zasad określonych w czwartym standardzie.

Uszorstnianie nawierzchni polega na posypywaniu mieszanką piaskowo-solną miejsc wyznaczonych  tj. decydujących o możliwościach ruchu.

Nadzór nad prowadzeniem akcji zimowej pełni:

−     Pan Marcin Błaszczyk – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
tel. (024) 267 68 38, faks (024) 267 68 39,

oraz:

−     Pan Piotr Małecki – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
tel. (024) 267 68 83, faks (024) 267 68 39,

Informacji o stanie dróg udzielać będą Kierownicy Baz:

−     Pan Andrzej Krajenta, tel. (024) 261 28 70 lub 0 503 091 371,

Baza Nr 1 w Sikorzu obejmująca swym zasięgiem teren gmin: Stara Biała, Brudzeń Duży, Drobin, Bielsk, Radzanowo.

−     Pan Ryszard Kuliński, tel. (024) 260 70 61 lub 0 501 789 323,

Baza Nr 2 w Bodzanowie obejmująca swym zasięgiem teren gmin: Staroźreby, Słupno, Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś i Wyszogród.

−     Pan Bogumił Poliński, tel. (024) 277 11 10 lub 0 505 122 561.

Baza Nr 3 w Gąbinie obejmująca swym zasięgiem teren gmin: Nowy Duninów, Łąck, Gąbin, Słubice.

oraz Pani Anna Lewandowska – specjalista w Sekcji Technicznej w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku przy ul. Bielskiej 59 tel. (024) 267 68 80.

 

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USZORSTNIANIA NAWIERZCHNI NA DROGACH POWIATOWYCH W OKRESIE ZIMOWYM 2014/2015

Lp.

Standard

Opis stanu utrzymywania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia  występowania zjawisk

1

4

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu.

- luźny              - 8 godz.

- zajeżdżony     - występuje

- języki śnieżne - występują

- zaspy              - do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych

- gołoledź        - do 8 godz

- pośniegowa   - 10 godz.

- lodowica        - 8 godz.

2

5

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu.

- luźny               - 16 godz.

- zajeżdżony      - występuje

- nabój śnieżny  - występuje

- zaspy               - występują

                           do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych

- gołoledź         - do 8 godz.

- pośniegowa  

3

6

Jezdnia zaśnieżona.

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi.

- luźny              - występuje

- zajeżdżony     - występuje

- nabój śnieżny - występuje

- zaspy              - występują

                           do 48 godz.

W miejscach wyznaczonych

- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu      - 2 godz.

4

7 grupa

Odśnieżanie interwencyjne po zakończeniu prac na drogach o wyższym standardzie.

_________________

_________________

 


ILOŚĆ DRÓG POWIATOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2014/2015 W POSZCZEGÓLNYCH BAZACH:

Standard

Baza nr 1 w Sikorzu
Gmina: Stara Biała, Brudzeń, Bielsk, Radzanowo, Drobin

Baza nr 2 w Bodzanowie
Gmina: Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Bulkowo, Staroźreby.

Baz nr 3 w Gąbinie
Gmina: Nowy Duninów, Łąck, Gąbin, Słubice.

 

Odśnieżanie
km

Uszorstnianie
km

Odśnieżanie
km

Uszorstnianie
km

Odśnieżanie
km

Uszorstnianie
km

IV

112,771

54,745

118,960

20,659

62,624

17,830

V

88,216

9,189

138,776

7,700

67,302

15,473

VI

22,513

0,000

43,872

0,100

29,491

1,050

VII grupa

18,555

0,000

3,341

0,000

16,210

0,000

Razem

242,055

63,934

304,949

28,459

175,627

34,353

Mapa drog ZDP ZIMA 2014 2015

Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

Piętro I

tel.: 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Godziny pracy: od 7:30 do 15:30

Baza nr1 w Sikorzu

Sikórz 72, 09-411 Biała

Kierownik: Paweł Klekowicki
tel. 24 261 28 70

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr2 w Bodzanowie

Siedziba w Chodkowie
ul. Wyszogrodzka 15, 09-470 Bodzanów

Kierownik: Ryszard Kuliński
tel. 24 260 70 61

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

Baza nr3 w Gąbinie

Siedziba w Koszelewie
Koszelew 1b, 09-530 Gąbin

Kierownik: Tomasz Wasilewski
tel. 24 277 11 10

Godziny pracy:
od 7:30 do 15:30

© 2016 - 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Sprawdź politykę plików cookies.